Czy lokator może się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu?

  • Zaktualizowano

Lokator ma prawo zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu i nie jest do tego potrzebna zgoda wynajmującego. Aby złożyć wniosek o zameldowanie w Urzędzie Gminy, potrzebuje jedynie przedstawić dokument, potwierdzający prawo do lokalu, czyli umowę najmu.

Nie oznacza to jednak, że nabywa jakiekolwiek dodatkowe prawa do dysponowania mieszkaniem. Nie zmienia to statusu własności nieruchomości.

Zamierzając przebywać pod danym adresem dłużej niż 3 miesiące, lokator ma nie tylko prawo, ale i obowiązek dokonać meldunku.

Ma też obowiązek dokonać wymeldowania, wraz z końcem umowy najmu. Jeśli tego nie zrobi, właściciel mieszkania, na podstawie Art. 35 Ustawy o ewidencji ludności, właściciel mieszkania może złożyć do Urzędu Gminy wniosek o wymeldowanie go.