Co robić jeśli lokator zakłóca ciszę nocną?

  • Zaktualizowano

Jeśli lokator przeszkadza swoim sąsiadom, hałasując w godzinach ciszy nocnej, sąsiedzi zwykle zawiadamiają o tym administrację, właściciela nieruchomości, policję lub straż miejską.

Przykłady zakłócania ciszy nocnej to: 

  • krzyki, głośne kłótnie lub bójki ze współlokatorami, lub członkami rodziny, 
  • imprezy, 
  • głośna muzyka, radio lub telewizja, 
  • przesuwanie mebli lub remont mieszkania (np. wiercenie), 
  • hałasowanie podczas pracy z domu w nocy (głośne rozmowy telefoniczne itp.),
  • niewłaściwe korzystanie z części wspólnych, 
  • agresywne zachowania wobec innych osób mieszkających w budynku itp. 

W takich sytuacjach zalecamy, aby wynajmujący spróbował rozwiązać problem wyjaśniając najemcy, jak jego zachowanie wpływa na sąsiadów. Właściciel nieruchomości powinien też przypomnieć lokatorowi, że według polskiego prawa zakłócanie spoczynku nocnego (przyjmuje się, że jest to między 22:00 a 6:00) jest wykroczeniem. 

Jeśli to nie zadziała, zalecamy napisanie wezwania, opisującego niewłaściwe zachowanie lokatora i żądającego ich zaprzestania. Wezwanie to powinno też zawierać informację, że jeśli sytuacja będzie się powtarzała (jeśli wynajmujący dowie się o nowych skargach), najemca naruszy warunki umowy, a wynajmujący będzie miał podstawy do wypowiedzenia najmu. 

Prawo zezwala wynajmującemu na rozwiązanie umowy najmu w trybie nadzwyczajnym, jeśli najemca pomimo wezwania nadal łamie postanowienia umowy. Aby skutecznie wypowiedzieć najem, wynajmujący musi jednak ostrzec lokatora i wyznaczyć na piśmie realny do spełnienia termin, w którym oczekuje zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków. 

W przypadku dalszego naruszania warunków umowy pomimo wcześniejszego wezwania, wynajmujący może rozwiązać umowę. 

Aby potwierdzić podstawę wypowiedzenia, wynajmujący powinien mieć dowody na zachowanie lokatora, takie jak protokoły policyjne, pisemne oświadczenia sąsiadów i administracji nieruchomości, zdjęcia lub filmy. 

Jeśli potrzebujesz wzoru wezwania lub porady w konkretnej sprawie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.