Co zrobić, jeśli lokator pali w wynajmowanej przez siebie nieruchomości?

  • Zaktualizowano

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy Rendin, w wynajmowanej nieruchomości, w tym na balkonie/tarasie, obowiązuje całkowity zakaz palenia. Polskie prawo zabrania też palenia na klatkach schodowych, w korytarzach i innych częściach wspólnych budynków. 

Jeśli lokator naruszy tę zasadę, wynajmujący ma obowiązek poinformować go, że takie zachowania są niezgodne z umową najmu i przepisami prawa. Jeśli to nie pomoże, zalecamy wynajmującemu przygotowanie pisemnego wezwania, które jasno opisze nieakceptowalne zachowania lokatora i zażąda ich zaprzestania

Wezwanie to powinno również zawierać informację, że jeśli sytuacja się nie zmieni, tj. jeśli pojawią się nowe skargi dotyczących palenia, lokator ponownie naruszy umowę i swoje obowiązki. To zaś może być podstawą do wypowiedzenia umowy najmu. 

Wynajmujący może wyznaczyć najemcy na piśmie realny do spełnienia termin, w którym oczekuje zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków. W przypadku dalszego naruszania warunków umowy pomimo wcześniejszego wezwania, wynajmujący może rozwiązać umowę.

Aby potwierdzić podstawę do wypowiedzenia najmu, wynajmujący powinien dysponować dowodami, na przykład pisemnymi oświadczeniami sąsiadów i administracji nieruchomości, zdjęciami i filmami. 

Jeśli potrzebujesz wzoru wezwania lub porady w konkretnej sprawie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta