Czynsz i rachunki: jak to zorganizować?

  • Zaktualizowano

Do wyboru jest wiele sposobów rozliczania opłat w umowie najmu:

  • Lokator samodzielnie opłaca media

Oszczędzisz tu czas, ale nie będziesz mieć kontroli nad tym, czy rachunki faktycznie są opłacone, bo formalnie wynajmujący jest stroną nabywającą usługi.

  • Media wliczone w opłatę za wynajem

To przejrzysta forma dla lokatora, ale jeśli nie będzie oszczędny, możesz narazić się na wysokie koszty. Zapłacisz też podatek od kosztów wliczonych w opłatę za wynajem.

  • Media opłaca właściciel i rozlicza się z lokatorem

Masz tu pełną kontrolę, natomiast poświęcisz więcej czasu na rozliczenia, część rachunków przychodzi z opóźnieniem i umowa najmu może zakończyć się przed otrzymaniem danego rachunku (zalecamy pobrać zaliczkę na ostatni okres i rozliczyć ją z realnego rachunku, gdy ten będzie dostępny)

  • Lokator wpłaca zadatek na media

Co miesiąc pobiera się tu szacunkowy zadatek na rachunki i rozlicza przy końcu najmu, zestawiając sumę zadatków z realnymi kosztami. Należy pamiętać o spisywaniu liczników co miesiąc, jeśli dostawca usług nie prowadzi ewidencji miesięcznej.

  • Przepisane mediów na lokatora

Choć na początku wymaga to dodatkowej pracy i odpowiednich zgłoszeń, w rezultacie obie strony zyskują poczucie bezpieczeństwa. Lokator ma pewność, że wynajmujący nie zawyża deklarowanych opłat. Wzmaga to też jego poczucie odpowiedzialności w relacji najmu. Wynajmujący nie ma też na sobie ryzyka i konsekwencji wobec dostawców usług, gdy te nie są opłacone.