Obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego w Urzędzie Skarbowym

  • Zaktualizowano

Jeśli wynajmujący nie powiadomi urzędu skarbowego na czas, umowa najmu okazjonalnego będzie nieważna, a nasz dział prawny nie będzie mógł pomóc w razie eksmisji.

Umowa najmu z podpisanym notarialnie oświadczeniem lokatora jest ważna wyłącznie, jeżeli wynajmujący doręczy zgłoszenie o zawarciu umowy do urzędu skarbowego przed upływem 14 dni od daty rozpoczęcia umowy.


Umowa najmu, zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy najmu, punkt 4.1., rozpoczyna się w dniu, w którym są spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  1. Podpisano zarówno cyfrową, jak i papierową wersję umowy najmu. Pamiętaj o umieszczeniu daty podpisania na wersji papierowej.
  2. Nadszedł termin przekazania nieruchomości.
  3. Wynajmujący przekazał lokatorowi nieruchomość. Pamiętaj więc, że umowa najmu rozpocznie się w tym samym dniu, w którym nastąpi przekazanie nieruchomości.

Pracownik urzędu skarbowego musi otrzymać zgłoszenie przed upływem okresu 14 dni.

  • Wysyłamy do wynajmującego mailowo wzór zgłoszenia, które należy wysłać do urzędu skarbowego.
  • Dopełnij formalności online za pomocą rządowej platformy ePUAP lub wyślij list polecony na fizyczny adres urzędu (pamiętaj, że dostarczenie listu i może potrwać kilka dni).
  • Zgodnie z przepisami prawa, spóźnione zgłoszenie traktowane jest jako brak zgłoszenia. Dlatego zalecamy wysłanie go jak najszybciej, a dokonanie zgłoszenia przed dniem przekazania nieruchomości tj. w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu okazjonalnego będzie również uznawane przez urząd skarbowy jako prawidłowe zgłoszenie.