Co mam zrobić, jeśli coś się stało z moją nieruchomością albo jej wyposażeniem?

  • Zaktualizowano

Jeśli właściciel odkryje w mieszkaniu zniszczenia, musi poinformować o tym lokatora. Sugerujemy, żeby na bieżąco informować także Rendin. Z chęcią udzielimy porad i Cię pokierujemy.
Właściciel powinien sporządzić dokumentację dowodową na jak najsilniejsze poparcie swoich roszczeń. Po pierwsze, potrzebny jest protokół przekazania mieszkania sporządzony przed wprowadzeniem się do mieszkania lokatora wraz z aktualnymi na tamten moment zdjęciami lokalu. Należy także zrobić zdjęcia zniszczeń, które nastąpiły w mieszkaniu. Dzięki temu można porównać stan nieruchomości przed i po, co pozwoli oszacować koszt naprawy zniszczeń i wystąpić z roszczeniem. Odpowiedzialność jest najpierw nakładana na lokatora. Warto spróbować dojść z nim do porozumienia. Jeżeli lokator nie współpracuje i nie chce pokryć kosztu naprawy zniszczeń, sytuacją zajmuje się Rendin. Zwracamy wówczas właścicielowi koszt naprawy zniszczeń i sami dochodzimy roszczeń wobec lokatora.