Lokator zalega z czynszem i/lub rachunkami o miesiąc

  • Zaktualizowano

Jeśli lokator spóźnia się z płatnością za jeden miesiąc już o tydzień, radzimy skontaktować się z Rendin. Wyślemy Ci wzór Ostatecznego wezwania do zapłaty, które prześlesz lokatorowi. Dokument ten zawiera wezwanie do uiszczenie przez lokatora zaległych płatności w ciągu miesiąca, oraz informację, że przekroczenie terminu już na tym etapie stanowi podstawę do zakończenia umowy. Właściciel powinien regularnie informować Rendin o rozwoju sytuacji, abyśmy mogli ją monitorować i w razie potrzeby udzielić porad co do kolejnych kroków.