Czy mogę podpisać najem okazjonalny z cudzoziemcem?

  • Zaktualizowano

Można podpisać umowę najmu okazjonalnego z cudzoziemcem. Obowiązują te same wymogi dotyczące wskazania lokalu, do którego się wyprowadzi, oświadczenia właściciela tego lokalu oraz poddania się dobrowolnej egzekucji i eksmisji w formie aktu notarialnego, co obywateli Polski.

Wyjątkiem są tu obywatele Ukrainy, objęci do odwołania specustawą, której art. 69 mówi, że nie muszą oni przedstawiać lokalu do którego wyprowadzą się po zakończeniu umowy.