Jak wskazać wynajmującego jako właściciela lub pełnomocnika właściciela przy zawieraniu umów najmu w Rendin?

  • Zaktualizowano

Jeżeli jesteś właścicielem lokalu lub osobą uprawnioną do samodzielnego nim zarządzania (w tym wynajmu) i chcesz go wynająć przez naszą platformę, pamiętaj, aby założyć profil, używając własnych danych osobowych. 

Automatycznie pojawią się one w umowie najmu, jako dane wynajmującego. To również Ty będziesz wskazany jako osoba podpisująca umowę najmu zwykłego online, lub okazjonalnego czy instytucjonalnego własnoręcznie.

Dane w Twoim profilu Rendin, dane wynajmującego w umowie oraz osoby podpisującej umowę muszą dotyczyć tej samej osoby.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, czyli działasz w imieniu innej osoby, załóż profil podając jej dane. Potem prześlij do Rendin swoje pełnomocnictwo, by móc korzystać z platformy zgodnie z zapisami pkt 3.4 oraz 3.5 Regulaminu Usługi.

W takim wypadku to Ty, jako pełnomocnik, możesz podpisać umowę najmu zarówno online jak i papierową, choć to nie Twoje dane widnieją w profilu i umowie. Pełnomocnictwo musisz okazać najemcy, a także notariuszowi, gdy o to poprosi.