Sprawdzanie poprawności danych lokatora przez wynajmującego

  • Zaktualizowano

Zanim podpiszesz umowę najmu z wybranym lokatorem, rekomendujemy powtórne sprawdzenie jego danych osobowych. To ważne, by uniknąć potencjalnych problemów, na przykład z rozstrzyganiem roszczeń.

Co należy sprawdzić? Porównaj dane lokatora w umowie najmu z jego dowodem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy lub zezwoleniem na pobyt). Najważniejsze kwestie to:

  • Imię i nazwisko
  • Numer PESEL
  • Ważność dowodu tożsamości