Podpisanie umowy najmu okazjonalnego: wstępne online i odręczne z oświadczeniem notarialnym

  • Zaktualizowano

1. Podpisanie umowy online (z warunkami ogólnymi)

Pierwsze podpisanie, tzw. podpisanie wstępne, odbywa się online za pośrednictwem Autenti. Wynajmujący i lokator otrzymują od nas na swój e-mail instrukcje.

  • Pamiętaj, że umowa z podpisem wstępnym ma na tym etapie jedynie moc zwykłej umowy, więc zanim nie zostaną dopełnione pozostałe formalności, ochrona Rendin obowiązuje w takim samym zakresie, jak ze zwykłą umową najmu.

1.1. Dodatkowe dokumenty

Po złożeniu podpisu online obie strony otrzymują na swój e-mail dwa wzory dokumentów. Mają one zostać wydrukowane, wypełnione i zabrane do notariusza przez lokatora.

  • Wskazanie adresu, pod który najemca przeprowadzi się na wypadek eksmisji.
  • Oświadczenie właściciela nieruchomości (lub osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości) o wyrażeniu przez niego zgody na zamieszkiwanie najemcy i współnajemcy (współnajemców) pod wskazanym w oświadczeniu adresem.

 

2. Podpisanie umowy w formie pisemnej

Drugi etap to ostateczne podpisanie umowy. Należy wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach. Obie strony muszą własnoręcznie ją podpisać. Własnoręcznie podpisaną umowę należy przedstawić notariuszowi do wglądu.

 

3. Akt notarialny

Na podstawie własnoręcznie podpisanej umowy i pozostałych dokumentów (1.1.) notariusz stworzy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się eksmisji, które musi podpisać najemca. Jest to niezbędny załącznik do umowy.

Akt notarialny jest kluczowy, i konieczny aby umowa uzyskała status najmu okazjonalnego. Najem okazjonalny pomaga nam zapewnić najlepsze środowisko prawne do działania i pozwala nam najlepiej wspierać i chronić naszych klientów oraz rozwiązywać ich problemy, na przykład w przypadku pomocy prawnej przy eksmisji lokatora i postępowaniu komorniczym.

 

4. Powiadomienie urzędu skarbowego

Umowa wraz z podpisanym notarialnie oświadczeniem pozostanie ważna, jeśli wynajmujący poinformuje o niej urząd skarbowy w ciągu 14 dni od wejścia umowy w życie. Jeśli wynajmujący pominie ten wymóg, nasz dział prawny nie będzie mógł pomóc mu w procesie eksmisji.

  • Odpowiedni wzór dokumentu, który należy złożyć w urzędzie skarbowym, przesyłamy wynajmującemu mailem.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

  • Obie strony mogą zarezerwować termin u notariusza. Najemca musi być obecny. Obecność wynajmującego jest opcjonalna, jednak zalecamy, aby on również był na miejscu.
  • Koszt aktu to około 400-600 zł. Radzimy, aby zapłacił za niego wynajmujący, ale strony mogą uzgodnić to na własną rękę.
  • Możesz też zapoznać się z naszymi wzorami dokumentów do umowy najmu okazjonalnego tutaj.