Jakie są wymogi do zawarcia umowy najmu okazjonalnego?

  • Zaktualizowano

Wynajmujący musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Lokator musi być osoba fizyczna, która:

  • Wskaże adres lokalu, do którego się wyprowadzi, gdy umowa się zakończy
  • Przedstawi oświadczenie właściciela tegoż lokalu o przyjęciu jej pod swój dach
  • Podpisze notarialnie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (na wypadek eksmisji i zaległości w płatnościach)