Czy muszę zawrzeć umowę najmu okazjonalnego u notariusza?

  • Zaktualizowano

Umowę można podpisać poza kancelarią notarialną, np w domu. Konieczne jest jednak podpisanie u notariusza przez najemcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, opróżnieniu i wydaniu lokalu najmu.

Bez tego, umowa będzie miała moc zwykłej umowy najmu na czas oznaczony.