Podpisanie umowy najmu okazjonalnego: podpisanie wstępne online i ostateczne podpisanie odręczne z oświadczeniem notarialnym

  • Zaktualizowano

1. Podpisanie umowy online (z warunkami ogólnymi)

Pierwsze podpisanie, tzw. podpisanie wstępne, odbywa się online za pośrednictwem Autenti. Wynajmujący i lokator otrzymują od nas na swój e-mail instrukcje.

  • Pamiętaj, że ta umowa ma jedynie moc zwykłej umowy najmu bez poręczenia Rendin.

1.1. Dodatkowe dokumenty

Po złożeniu podpisu online obie strony otrzymują na swój e-mail dwa wzory dokumentów. Mają one zostać wydrukowane, wypełnione i zabrane do notariusza przez lokatora.

  • Wskazanie adresu, pod który najemca przeprowadzi się na wypadek eksmisji.
  • Oświadczenie właściciela nieruchomości (lub osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości) o wyrażeniu przez niego zgody na zamieszkiwanie najemcy i współnajemcy (współnajemców) pod wskazanym w oświadczeniu adresem.

 

2. Podpisanie umowy w formie pisemnej

Drugi etap to ostateczne podpisanie umowy. Należy wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach. Obie strony muszą własnoręcznie ją podpisać. Własnoręcznie podpisaną umowę należy przedstawić notariuszowi do wglądu.

 

3. Akt notarialny

Na podstawie własnoręcznie podpisanej umowy i pozostałych dokumentów (1.1.) notariusz stworzy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się eksmisji, które musi podpisać najemca. Jest to niezbędny załącznik do umowy.

Akt notarialny jest tak ważny, ponieważ dopuszczamy tylko umowy najmu okazjonalnego. Najem okazjonalny pomaga nam zapewnić najlepsze środowisko prawne do działania i pozwala nam najlepiej wspierać i chronić naszych klientów oraz rozwiązywać ich problemy, na przykład w przypadku pomocy prawnej przy eksmisji lokatora i postępowaniu komorniczym.

 

4. Powiadomienie urzędu skarbowego

Umowa wraz z podpisanym notarialnie oświadczeniem pozostanie ważna, jeśli wynajmujący poinformuje o niej urząd skarbowy w ciągu 14 dni od wejścia umowy w życie. Jeśli wynajmujący pominie ten wymóg, nasz dział prawny nie będzie mógł pomóc mu w procesie eksmisji.

  • Odpowiedni wzór dokumentu, który należy złożyć w urzędzie skarbowym, przesyłamy wynajmującemu mailem.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

  • Obie strony mogą zarezerwować termin u notariusza. Najemca musi być obecny. Obecność wynajmującego jest opcjonalna, jednak zalecamy, aby on również był na miejscu.
  • Koszt aktu to około 300 zł. Radzimy, aby zapłacił za niego wynajmujący, ale strony mogą uzgodnić to na własną rękę.