W jaki sposób Rendin zapewnia ochronę?

  • Zaktualizowano

Jedną z naszych wartości jest koncentracja na zapobieganiu problemom pomiędzy stronami umowy najmu. Jeśli problemy się pojawią, staramy się rozwiązać je polubownie, a droga sądowna to dla nas ostateczność. To oznacza, że przez cały proces najmu – szukanie lokatorów, ich weryfikacja, podpisanie umowy online, oparty na dowodach akt przekazania nieruchomości, nieustanne analizowanie czynników ryzyka, udzielane na czas wsparcie prawne i inne dodatkowe czynności – Rendin zapobiega problemom i rozwiązuje większość spraw bezstratnie.
Dotychczas oferowaliśmy poręczenia ze środków własnych i okazała się to wystarczająca alternatywa, ponieważ osiągnęlismy dopasowanie produktu do rynku (product-market fit) i udowodniliśmy, że nasz model działa.
Teraz rośniemy i skalujemy firmę, co oznacza, że poszukujemy paneuropejskiego partnera, który jest zainteresowany znaczącą, długoterminową współpracą i ma innowacyjne podejście, aby znaleźć rozwiązania odpowiadające naszym specyficznym potrzebom biznesowym w skali całej Europy. Niedługo ogłosimy naszego nowego partnera w zakresie ubezpieczeń, z którym będziemy współpracować w Polsce i – w przyszłości – innych krajach Europy Centralnej.