Czy wciąż potrzebuję ubezpieczyć mieszkanie, jeżeli korzystam z Rendin?

  • Zaktualizowano

Posiadanie ubezpieczenia mieszkania i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest w interesie właściciela i polecamy, aby je wykupić. Te ubezpieczenia oferują ochronę od sytuacji, których nie pokrywa gwarancja Rendin i vice versa. W razie braku ubezpieczenia właściciel jest w pełni odpowiedzialny za nieruchomość, co może prowadzić do strat na dziesiątki tysięcy złotych.

W skrócie: 1) ubezpieczenie mieszkania pokrywa koszty zniszczeń wynikłych z wypadków lub aktów wandalizmu; 2) ubezpieczenie mieszkania wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej pokrywa straty, jeśli osoba trzecia (zazwyczaj jest to sąsiad) dozna zniszczeń ze względu na wypadek; 3) Rendin chroni właściciela, jeśli straty lub zniszczenia powstały z winy lokatora.