Czy firma może być wynajmującym w Rendin?

  • Zaktualizowano

Tak. Firma może być wynajmującym na platformie Rendin, korzystając z umów Najmu Instytucjonalnego. W tym celu należy zalogować się na rendin.pl i w zakładce Twój profil i uzupełniając Dane profilu, zaznaczyć "Firmowy". W ten sposób generując umowę, automatycznie uzyska się umowę najmu instytucjonalnego.