Co to jest opłata za usługę Rendin i kto ją pokrywa?

  • Zaktualizowano

Opłata za usługę Rendin wynosi 2,5% miesięcznego czynszu i jest opłacana co miesiąc do końca trwania okresu umowy najmu. Usługę opłaca lokator. Umieszczając w umowie odpowiedni zapis, może to jednak robić właściciel.