Zakończenie i wypowiedzenie umowy najmu

  • Zaktualizowano

W każdym wypadku, umowa wygasa po upływie okresu, na jaki została zawarta.

Zwykła umowa najmu w Rendin podpisywana jest na czas oznaczony, od 3 do 12 miesięcy. Po upływie roku umowa na 12 miesięcy zostaje automatycznie rozwiązana. Dzięki temu nie przekształca się ona w umowę bezterminową, która charakteryzuje się sztywnymi warunkami i jest niemal niemożliwa do zerwania. Po zakończeniu umowy na 12 miesięcy zawsze możesz podpisać kolejną umowę o maksymalnym czasie trwania 12 miesięcy.

Umowa najmu w Rendin nie określa przypadków, w których najemca może ją wypowiedzieć. Jeśli jesteś zmuszony do zakończenia relacji najmu, postaraj wynegocjować rozwiązanie umowy w porozumieniu z wynajmującym, gdyż dopuszczalne jest rozwiązanie umowy najmu na mocy porozumienia stron. Weź pod uwagę, że wynajmujący może zażądać kompensaty np. za jeden miesiąc, aby uniknąć straty związanej z okresem pustostanu.
Szczegółowe warunki wypowiadania umowy znajdują sie w §9 umowy, której przykład znajduje się pod podanym linkiem.

Umowa najmu okazjonalnego w Rendin podpisywana jest na czas określony, od 3 do 12 miesięcy. Ustawowo musi być zawarta na czas określony i nie zapisuje się w niej więc terminów wypowiedzenia. Wcześniejsze wypowiedzenie jest jednak możliwe na warunkach jak powyżej.