Zakończenie i wypowiedzenie umowy najmu

  • Zaktualizowano

W Rendin dostępne są zwykłe:

  • Umowy najmu
  • Najem okazjonalny
  • Najem instytucjonalny

Choć w polskim prawie zwykła umowa najmu może być zawierana zarówno na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony, w platformie Rendin, dla większego bezpieczeństwa stron, dopuszczamy zawieranie umów jedynie na czas oznaczony. Najem okazjonalny i instytucjoinalny ustawowo zawiera się na czas oznaczony. W związku z powyszym, w umowach Rendin nie zapisuje się terminów wypowiedzenia. W Rendin możliwe jest podpisanie umowy na okres od 3 miesięcy do 10 lat.

Umowa najmu w Rendin nie określa przypadków, w których lokator może ją wypowiedzieć. Jeśli jesteś zmuszony do zakończenia relacji najmu, postaraj wynegocjować rozwiązanie umowy w porozumieniu z wynajmującym, gdyż dopuszczalne jest rozwiązanie umowy najmu na mocy porozumienia stron. Weź pod uwagę, że wynajmujący może zażądać kompensaty np. za jeden miesiąc, aby uniknąć straty związanej z okresem pustostanu.

Szczegółowe warunki wypowiadania umowy znajdują się w pkt. 7 Ogólnych Warunków Umowy Najmu Rendin które znajdziesz tutaj.