Zakończenie i wypowiedzenie umowy najmu

  • Zaktualizowano

W Rendin dostępne są umowy: najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego. Są one ustawowo zawierane są na czas oznaczony i nie zapisuje się w nich więc terminów wypowiedzenia. W Rendin możliwe jest podpisanie umowy na okres od 3 miesięcy do 10 lat.

Umowa najmu w Rendin nie określa przypadków, w których lokator może ją wypowiedzieć. Jeśli jesteś zmuszony do zakończenia relacji najmu, postaraj wynegocjować rozwiązanie umowy w porozumieniu z wynajmującym, gdyż dopuszczalne jest rozwiązanie umowy najmu na mocy porozumienia stron. Weź pod uwagę, że wynajmujący może zażądać kompensaty np. za jeden miesiąc, aby uniknąć straty związanej z okresem pustostanu.

Szczegółowe warunki wypowiadania umowy znajdują się w §9 umowy, której przykład znajduje się pod podanym linkiem.