Prawo do rekompensaty

  • Zaktualizowano

Kiedy wynajmujesz mieszkanie przez Rendin, jego właściciel ma prawo do rekompensaty za spowodowane przez Ciebie szkody. Oznacza to, że jeśli będziesz zalegał z czynszem lub opłatami albo spowodujesz uszkodzenia w nieruchomości, Rendin zwróci wynajmującemu utracone w ten sposób pieniądze, a potem odzyska je od Ciebie.

W razie problemów (np. zaległości w czynszu, zauważania uszkodzeń w mieszkaniu) wystarczy, że właściciel nieruchomości skontaktuje się z nami. Dział wsparcia klienta będzie pomagać mu w odzyskaniu od Ciebie kwoty za powstałe szkody.

Jeżeli nie zapłacisz za nie dobrowolnie, Rendin zrekompensuje straty wynajmującemu, a następnie nasi prawnicy odzyskają należne pieniądze od Ciebie. Jeśli będziesz współpracował w spłacie zobowiązania, możemy zaoferować elastyczne sposoby uregulowania kosztów szkód, na przykład zgodzić się na zwrot długu w ratach, w dłuższym okresie i bez odsetek.