Gruntowne sprzątanie na koniec

  • Zaktualizowano

Umowa najmu w Rendin mówi, że lokal i wyposażenie muszą zostać zwrócone w stanie czystym i zgodnym z warunkami Protokołu Wydania i instrukcjami najmu. Jeżeli Lokal i Wyposażenie nie zostaną zwrócone w stanie czystym i niezmienionym, Wynajmujący lub Rendin wykona prace porządkowe i konserwacyjne, których koszt pokryje Lokator.

Wg ustawy o ochronie praw lokatorów, Art. 6e. 1. po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu lokator jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw. Oznacza to, że jeśli np nadmiernie zabrudziłeś ściany, czy są ślady butów na suficie, będziesz musiał je nawet odmalować. Zakładając jednak, że użytkujesz mieszkanie w normalny sposób, wystarczy gruntowne sprzątanie.

Ustawa nie precyzuje dokładnie stanu czystości, do jakiego lokator ma doprowadzić mieszkanie na koniec umowy najmu. Przyjmij jednak zasadę, że oddajesz mieszkanie właścicielowi w takim stanie czystości, w jakim je zastałeś. Jeśli było dokładnie czyste, oznacza to, że musisz je precyzyjnie odkurzyć, zetrzeć zabrudzenia wynikające z normalnego użytkowania, umyć podłogi i okna, a jeśli nie wycierałeś na bieżąco armatury czy szyb kabiny prysznicowej, warto postarać się usunąć z nich kamień (szorstka gąbka nasączona octem powinna pozwolić to osiągnąć bez większego problemu). Dzięki temu sporządzając protokół przekazania mieszkania po wynajmie, będziesz mógł ze spokojem zamieścić tam zdjęcia mieszkania w niepogorszonym stanie a Twoja relacja najmu z wynajmującym zakończy się w przyjemnej atmosferze.