Sporządzenie protokołu przekazania nieruchomości

  • Zaktualizowano

Protokół przekazania nieruchomości to dokument, który sporządziliście wraz z wynajmującym rozpoczynając Waszą relację najmu. Udokumentowaliście w nim stan lokalu w momencie gdy się wprowadziłeś, wraz z aktualnymi zdjęciami oraz wymieniliście przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Podaliście też odczyty mediów.

Teraz, na koniec umowy, w dniu w którym się wyprowadzasz, musicie ponowić te czynności, dokumentując te same odczyty liczników i stan pomieszczeń i sprzętów. Pozwoli to na porównanie stanu sprzed rozpoczęcia wynajmu i obecnego. Na te podstawie dokonacie finalnego rozliczenia kosztów mediów i sprawdzicie, czy nic nie zostało zniszczone ponad normalne zużycie.

Dokładnie sporządzony akt przekazania mieszkania po wynajmie uchroni Cię przed ewentualnymi bezzasadnymi roszczeniami wynajmującego, które mogłyby się pojawić już po zakończeniu umowy.

W aplikacji Rendin sporządzenie tego dokumentu jest to bardzo proste i odbywa się online.