Zakończenie i wypowiedzenie umowy najmu

  • Zaktualizowano
  1. Umowa kończy się zgodnie z zawartą w niej datą.
  2. Strony mogą zakończyć umowę najmu okazjonalnego za porozumieniem.
  3. Zarówno wynajmujący, jak i najemca mają prawo zakończyć umowę przed czasem, jeżeli jedna ze stron naruszy zapisy umowy lub ogólnie obowiązujące prawo dotyczące poprawnego wykonania umowy najmu.

Dokładne warunki zakończenia umowy są wymienione w sekcji §9 umowy. Dodatkowo tutaj możesz zobaczyć przykładową umowę.