Prawo do rekompensaty

  • Zaktualizowano

Korzystając z Rendin uzyskuje się prawo do rekompensaty. To znaczy, że jeśli lokator wyrządzi właścicielowi finansową szkodę poprzez zaleganie z czynszem lub rachunkami albo zniszczenie nieruchomości, Rendin odzyska od niego pieniądze.

Jeżeli lokator nie opłaci swoich długów, Rendin zrekomensuje koszty poniesione przez właściciela, a następnie odzyska tę kwotę od lokatora. Jeśli dłużnik jest chętny do współpracy, jesteśmy w stanie zaoferować elastyczne sposoby spłacenia kosztu wyrządzonych szkód nawet w przypadku, kiedy musimy już ściągać z niego należności. Na przykład możemy dojść do porozumienia, na podstawie którego dług zostanie zwrócony w ratach, w dłuższym okresie i bez odsetek.