Po upłynięciu okresu najmu w nieruchomości znalazły się dotychczas ukryte nieprawidłowości. Co zrobić?

  • Zaktualizowano

Jeśli okres trwania umowy najmu dobiegł końca i akt przekazania nieruchomości został już sporządzony, a właściciel odkrył ukryte zniszczenia, należy poinformować o tym lokatora, a najlepiej również Rendin. Chętnie udzielimy Ci porad i Cię pokierujemy.

Właściciel powinien koniecznie zrobić zdjęcia wszelkich wykrytych zniszczeń. Odpowiedzialność jest najpierw nakładana na lokatora. Warto spróbować dojść z nim do porozumienia. Jeżeli lokator nie współpracuje i nie chce opłacić kosztu naprawy zniszczeń, sytuacją zajmuje się Rendin. Zwracamy wówczas właścicielowi koszt naprawy zniszczeń i sami dochodzimy roszczeń wobec lokatora.