Czynsz i rachunki: jak to zorganizować?

 • Zaktualizowano

Do wyboru jest wiele sposobów rozliczania opłat w umowie najmu:

 • Lokator samodzielnie opłaca media
  Rachunki przychodzą na adres wynajmowanego mieszkania, lub otrzymujesz je emailem. Choć na rachunkach jako nabywca widnieje wynajmujący, to do Lokator należy ich opłacenie. Zyskujesz tu pewność, że wynajmujący nie zawyża rachunków, ale musisz dbać o to, by opłacić każdy rachunek na czas.
 • Media wliczone w opłatę za wynajem
  To przejrzysta forma dla lokatora, ale jeśli nie będziesz oszczędny i narazisz wynajmującego koszty znacznie przekraczające miesięczną opłatę, może to spowodować niechciane zgrzyty w Waszych relacjach najmu.
 • Media opłaca właściciel i rozlicza się z Lokator
  Otrzymasz w tym przypadku zestawienie kosztów od wynajmującego, za które zapłacisz wynajmującemu. Pamiętaj, że część rachunków przychodzi z opóźnieniem i umowa najmu może zakończyć się przed otrzymaniem danego rachunku. Wówczas najlepszą metodą będzie wpłacenie zaliczki na ostatni okres i rozliczenie jej z realnego rachunku, gdy ten będzie dostępny)
 • Lokator wpłaca zadatek na media
  Co miesiąc pobierany jest tu szacunkowy zadatek na rachunki, a finalne rozliczenie następuje przy końcu najmu, zestawiając sumę zadatków z realnymi kosztami. Należy pamiętać o spisywaniu liczników co miesiąc, jeśli dostawca usług nie prowadzi ewidencji miesięcznej.
 • Przepisane mediów na lokatora
  Obie strony zyskują tu poczucie bezpieczeństwa. Lokator ma pewność, że wynajmujący nie zawyża deklarowanych opłat, a wynajmujący nie ma na sobie ryzyka i konsekwencji wobec dostawców usług, gdyby te nie zostały opłacone.