Czy firma może być lokatorem w Rendin?

  • Zaktualizowano

Nie, lokatorem Rendin może być jedynie osoba fizyczna.