Ile kosztuje usługa Rendin i jak mogę ją opłacić?

  • Zaktualizowano

Opłata za usługę Rendin wynosi 2,5% miesięcznego czynszu. Jeśli na przykład czynsz wynosi 2000 zł, to opłata za usługę Rendin wynosi 50 zł. Rachunek zostanie przesłany na adres e-mail najemcy pierwszego dnia każdego miesiąca (z terminem zapłaty do piętnastego). Opłata Rendin w każdym miesiącu wynosi tyle samo, dltego polecamy ustawienie automatycznego przelewu przy pomocy bankowości internetowej. Dzięki temu opłata dokona się automatycznie co miesiąc w wybranym dniu.