Co to jest protokół zdawczo-odbiorczy?

  • Zaktualizowano

Protokół zdawczo-odbiorczy (także Akt przekazania nieruchomości) to dokument, który musi zostać przygotowany i podpisany przez wynajmującego i lokatora w trakcie przekazania nieruchomości i jej opuszczenia. Dokumentuje się w nim stan lokalu w momencie wprowadzenia się lokatora wraz z aktualnymi zdjęciami oraz wymienia się przedmioty znajdujące się w mieszkaniu i podaje się ostatnie odczyty mediów. Sporządzenie tego dokumentu jest w interesie obu stron, aby łatwiej było rozwiązać wszelkie późniejsze nieporozumienia i roszczenia. W aplikacji Rendin jest to bardzo proste.