Czy mogę zakończyć na Rendin umowę na czas określony lub nieokreślony?

  • Zaktualizowano

Na platformie Rendin można podpisać tylko umowę najmu okazjonalnego na czas określony, ponieważ zapewnia ona wyższy poziom bezpieczeństwa niż jakikolwiek inny rodzaj umowy. Umowa może trwać od 3 miesięcy do 10 lat. Takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne od strony prawnej. Mimo że umowy mają określony czas trwania, za zgodą obu stron najem może zostać zakończony w dowolnym momencie.