Czy firma może być najemcą w Rendin?

  • Zaktualizowano

Nie, najemcą w Rendin może być jedynie osoba fizyczna.