Czy mogę podpisać najem okazjonalny z obywatelem Ukrainy?

  • Zaktualizowano

Można podpisać najem okazjonalny z obywatelem Ukrainy.
Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Art. 69 mówi, że nie muszą oni przedstawiać lokalu do którego wyprowadzą się po zakończeniu umowy. Obowiązuje do odwołania.
Link do ustawy.